Opetussuunnitelma (OPS)

Kymenlaakson steinerkoulun opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetuksen järjestämisluvassa säädetään, että perusopetuksessa noudatetaan perusopetuslain 6 §:n tarkoittamaa erityistä kasvatusopillista (steinerpedagogiikka) järjestelmää.

Steinerkouluja koskee valtakunnallinen valtioneuvoston asetuksella säädetty tuntijako. Paikallisesti päätetään valinnaisten aineiden toteutus.

 

Linkki: OPS 2016 Kymenlaakson steinerkoulu

 

Päivitetty opetussuunnitelma on ladattavissa 31.7.2018

 

 

TOP