Opetussuunnitelma (OPS)

Kymenlaakson steinerkoulun opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetuksen järjestämisluvassa säädetään, että perusopetuksessa noudatetaan perusopetuslain 7 §:n tarkoittamaa erityistä kasvatusopillista (steinerpedagogiikka) järjestelmää.

Steinerkouluja koskee valtakunnallinen valtioneuvoston asetuksella säädetty tuntijako. Paikallisesti päätetään valinnaisten aineiden toteutus.

 

Linkki: Opetussuunnitelma 2018

 

 

 

 

TOP